Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.

Podporme spoločne CVISprevádzame rodiny, ktorým sa narodili deti so zdravotným znevýhodnením, aby mohli viesť plnohodnotný život. Tento rok nám Košický samosprávny kraj neposkytol príspevok vo výške, ktorú mu stanovuje zákon. 

Na chod zariadenia nám chýbalo 28 000 EUR a VY STE NÁM ICH DAROVALI!!!!

ĎAKUJEME!

Slovami nevieme vyjadriť, čo pre nás vaša podpora znamená. Financie, ktoré ste nám zaslali, nám umožnia do konca tohto roka udržať prevádzku centra bez obmedzení. Vaša podpora nám pomohla otvoriť komunikáciu s Košickým samosprávnym krajom. 

Ale vy idete ďalej a my neprestávame žasnúť :) 

Každé vami zaslané euro navyše využijeme v prospech rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sprevádzame. 

Čo presne to znamená?

Nad rámec služby včasnej intervencie, ktorá má byť plne financovaná samosprávnym krajom, naša nezisková organizácia poskytuje:

  • krízovú psychologickú intervenciu pre rodiny po zistení diagnózy ich dieťaťa
  • pomoc pri začleňovaní detí so zdravotným znevýhodnením do materských a základných škôl prípravou asistentov "šitých na mieru" dieťaťa a rodiny (www.alka.help)
  • prepájanie rodín a dobrovoľníkov, ktorí výrobou pomôcok "šitých na mieru" potrieb dieťaťa umožňujú rodičom detí so zdravotným znevýhodnením šetriť ich vzácny čas 
  • prepájanie rodín a dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní sprevádzať deti so zdravotným znevýhodnením počas voľnočasových aktivít a tým opäť šetria rodičom detí so zdravotným znevýhodnením čas, ktorý potrebujú napr. aj pre ich zdravých súrodencov. 

Ďakujeme, že nám pomáhate byť súčasťou týchto rodín. 

“Takýchto centier by mohlo byť viac a mali by byť dostupné pre každého. Keď sa ocitnete v situácii, že sa vám narodí dieťa s postihnutím, zistíte, že nemáte pomoc… Pediater, ani odborní lekári na to kapacitne nestačia…Neviem si predstaviť, že by tu v tejto situácii pre nás Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. nebolo”, hovorí jedna z klientiek nášho centra.

  1. Celé znenie otvoreného listu na KSK
  2. Reportáž RTVS

Novinky a komentáre

Autor ani darcovia zatiaľ nepridal nijaké komentáre.

Už darovali

žiadne dary
Výzva pre organizáciu Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.