PRVÉ (K)ROKY SÚ V ŽIVOTE ČLOVEKA KĽÚČOVÉ

Zatiaľ ste spolu darovali
968

Pre vývoj detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením na Slovensku je najdôležitejších prvých 7 rokov ich života.

Výskumy ukazujú, že od toho, ako dobre podporíme vývin dieťaťa v prvých rokoch jeho života, bude vo veľkej miere závisieť jeho ďalší vývoj a tiež jeho schopnosť uplatniť sa na trhu práce v dospelosti.

Kto podporuje vývin dieťaťa v prvých rokoch ? Podpora vývinu dieťaťa je v prvých rokoch predovšetkým v rukách jeho rodičov. 

Každý rodič dieťaťa s rizikovým vývinom však potrebuje sprevádzanie odborníkmi, aby získal všetky v danom čase dostupné informácie a nadobudol zručnosti pre čo najoptimálnejší rozvoj svojho dieťaťa. V neposlednom rade potrebuje komplexnú podporu, aby svoju rodičovskú rolu zvládol podľa svojich predstáv. 

Vo vyspelých krajinách je systémová koordinovaná podpora vývinu DIEŤAŤA a sprevádzanie RODINY v prvých rokoch jeho života bežnou realitou, dostupnou pre každé dieťa s rizikovým vývinom. Na Slovensku systémová koordinovaná podpora zatiaľ chýba.

Pomôžte nám zvýšiť dostupnosť odborného sprevádzania pre rodiny na Slovensku Vašim pravidelným alebo jednorazovým darom.

Každých Vašich 12 EUR umožní HODINU našej práce na zabezpečení systémovej koordinovanej podpory vývinu dieťaťa a sprevádzania jeho rodiny.

Vážime si každé darované euro darované jednorázovo, či pravidelne.

ĎAKUJEME.