Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.

Prajeme si, aby deti so zdravotným znevýhodnením navštevovali bežné materské a základné školy spolu s našimi deťmi. POMÔŽ NÁM NAPLNIŤ NAŠU VÍZIU. ĎAKUJEME!!!

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.