Vaša podpora bude podporou skutočných hrdinov, detí so zdravotným znevýhodnením, ich rodín a láskavých kámarátov – ALKA

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.